رشته زبان روسي به جهت همسايگي ما با اتحاد جماهير شوروي سابق و زمينه‌هاي صنعتي و رفت و آمدهاي فرهنگي از قابليت‌هاي خوبي بر خوردار است. علاقه به انتخاب اين رشته که طول دوره تحصيل آن 4 سال است بسيار مهم است گرچه ممکن است شما اين جمله را زياد شنيده باشيد اما آنچه مهم است تفکر و توجه به وجود علاقه‌اي است که تا انتهاي کار و پيدا کردن شغل همراه فارغ‌التحصيل باشد گرچه ما در شرايط دشواري از جهت اشتغال و فراهم آمدن فعاليت‌هاي تحصيلي براي علائق مختلف هستيم ولي به هر حال انتخاب راه آينده تحصيلي بسيار سرنوشت ساز است که اگر انتخاب به واقعيت نزديک نباشد کار دشوارتر خواهد شد. طول دوره رشته زبان روسي 4 سال است، بازار کار اين رشته، سرفصل دروسي که در اين رشته ارائه مي‌شود و توانمندي‌هاي آن در بخش‌هاي مختلف ارائه شده است.

ارائه پيشنهاد