اين رشته نيز از آن رشته هاست . پزشكي ورزشي ، مهندسي پزشكي ، پزشكي ...
رشته پزشكي ضرورت حضور خود را به صورت جدي و نياز روزمره به همه رشته ها به اثبات رسانده و در اين راستا نيز موفق شده است . اگر حركات ورزشي را براي بدن مفيد بدانيم كه درست هم همين است در جاي خود نيز مي توان آسيب زا و پر دردسر باشد رشته پزشكي ورزشي به صورت تخصصي به اين مسئله مي پردازد كه جهت مداوا به كمك افراد ورزشكار و تيم هاي ملي بيايد . در اين راستا دانشجويان اين دوره ، براي مديريت برنامه هاي پزشكي تيم هاي ورزشي و پيشگيري ، تشخيص و درمان اوليه و ارجاع تحصصي آسيب هاي ورزشي و اختلالات طبي ورزش و ارزشيابي باليني ورزشکاران ، اطلاعات و مهارتهاي لازم را كسب مي نمايند.
طول دوره
طول اين دوره 2 سال مي باشد.
دانشجويان بايد موضوع تحقيقات مربوط به پايان نامه تحصيلي خود را حداكثر تا پايان سال اول تحصيلي مشخص نمايند و در طي این دوره، كارورزي ميداني خود اجرا نمايند . ساير مقررات و آئين نامه آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته براي اين دوره نيز اجرا مي گردد.
واحدهاي درسي
تعداد واحد هاي اين دوره 32 واحد مي باشد .
دروس اصلي و كارآموزي 28
پايان نامه 4
دروس جبراني 14
ضرورت و اهميت :
با توجه به گسترش كمي و كيفي ورزش در سطح جامعه و نياز كشور به نيروي كار آمد در اين رشته ضرورت دوره فوق محرز است.
اين دوره كوتاه و در عين حال ، جامع و كاربردي بوده و با توجه به نياز كشور به پزشك تيم با تواناييهاي بحث شده ، بهترين دوره از نظر طول زمان و ميزان تواناييهاي مربوطه مي باشد.
ضوابط پذيرش دانشجو:
دانشجويان داوطلب بايد داراي شرايظ ذيل باشند:
1- دارا بودن مدرك دكتري عمومي پزشكي
2- برخورداري از توانايي جسمي لازم و متناسب با رشته تحصيلي
3- پذيرفته شدن در آزمون ورودي دوره
ارائه پيشنهاد