دانش آموزان عزيزي كه در شهرها ساكن هستيد و محصولات صنعتي و كنسرو شده كشاورزي را مصرف مي كنيد بيشتر كشاورزي و نباتات يك رشته استراتژيك و اساس براي استقلال و آبروي يك كشور پهناور مانند ايران است . مطالعه و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصولات آنها در رشته ای از علوم دانشگاهی قرار می گیرد که تخت عنوان رشته زراعت و اصلاح نباتات نامیده می شود.
هدف از ایجاد دوره تربیت افرادی است که بتوانند به عنوان کارشناس در زمینه های مختلف تولیدی، برنامه ریزی منطقه ای و مطالعاتی و همچنین به صورت تحقیقات کشاورزی و یا به عنوان مدیر و مجری واحدهای تولیدی دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشاء خدمت باشند.
ارائه پيشنهاد