در جهان امروز اقتصاد همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده است . در بسياري از مسائل اقتصاد حرف اول را مي زند به جهت همين اهميت است كه گرايش هايي كه در رشته هاي اقتصادي وجود دارد بخش عظيمي از شئونات زندگي را به خود اختصاص داده است. قبل از توضيح اين رشته به تعريفي از فعاليت‌هاي اقتصادي براي شما بپردازيم تا بفهميم که علوم اقتصادي چه وظيفه‌اي به عهده دارد. فعاليت اقتصادي مجموعه تلاش‌هايي است که بشر براي رفع نيازهايش از طريق بهره‌برداري و استفاده از منابع طبيعي در اختيارش انجام مي‌دهد. بشر در طول حيات خود سعي کرده با تلاش مستمر با شناخت طبيعت و کشف قوانين حاکم بر آن، قواي طبيعي را به استخدادم خود گرفته و از آنها براي بالابردن سطح زندگي خويش استفاده نمايد.
علم اقتصاد علم ارائه بهترين راههاست براي بهره‌برداري از منابع محدود مادي و در نتيجه بالا رفتن سطح زندگي مردم. در واقع ارائه بهترين شکل استفاده از منابع و امکانات به عهده علم اقتصاد است بنابراين مي‌توان بطور خلاصه گفت که انسان تلاش مي‌کند از منابع محدود و فناپذير در مدت زماني طولاني‌تر استفاده کند.
انديشه اقتصادي در روزگار ما دچار تحولاتي به درازاي عمر انسان شده است تعاريف علوم اقتصادي در جوامع پيشرفته و توسعه يافته آنقدر عميق گشته که وسعت و عمق ان باعث بوجود آمدن کرسي‌هاي متعدد درسي و تاسيس مراکز علمي متعدد و پيشرفته‌اي شده است.
اقتصاد يک علم اجتماعي است که به وسيله آن نيازهاي مادي (آموزش، خوراک، پوشاک، مسکن، و اشتغال) و نيازهاي عمومي را سازمان مي‌دهد. داشتن پايه قوي در زمينه مسائل اقتصادي و هوش آماري و رياضي بالا از عوامل موفقيت در اين رشته است. ضريب درس رياضي 4 و ضريب درس تاريخ و جغرافي 3 مي‌باشد. به هر حال علوم اقتصادي جذابيت‌هاي خود را داراست و امکان ادامه تحصيل در حد دکتري نيز وجود دارد.
ارائه پيشنهاد