صنعت نساجي طي سالهاي گذشته دچار افت و خيزهاي فراواني شده است . بسياري از كارخانجات ورشكسته شدند و بسياري از كارگران اخراج اما با تصميمي كه دولت گرفت اين صنعت اساسي مسير نوسازي و بهسازي را طي مي كند و با حجم فراوان صادرات ارزان قيمت از چين همچنان دچار آسيب است و بايد با تلاش هاي ملي به وضعيت آن رسيدگي كرد. مجموعه کاردانی فنی نساجی یکی از دوره های آموزش عالی در مقطع کاردانی است که هدف آن تربیت کاردان نساجی با تکیه بر مهارتهای فنی، تفکر طراحی جهت بهره برداری از واحدهای صنعتی نساجی در زمینه های مختلف می باشد.
2- طول دوره و شکل نظام:
طول دوره این مجموعه 2 سال است و در 4 ترم برنامه ریزی شده است طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل خواهد بود و زمان تدریس هر واحد 17 ساعت، آزمایشگاهی 34 ساعت و کارگاهی 51 ساعت می باشد.
ارائه پيشنهاد