بيست سال است كه از تولد اينترنت مي گذرد و مي توان زندگي بشر را به دو قسمت قبل از اينترنت و بعد از آن تقسيم كرد . بسياري بر اين باورند كه رشد اطلاعاتي انسان در اين بيست سال معادل با عمر جهان است . گرچه اين مطلب اغراق آميز است ، اما آنچه شاهد آنيم توليد سرسام آور اطلاعات در سطح جهان است. سهم كشور ما در توليد علم نسبت به سابق افزايش چشمگيري داشته ، اما در مقايسه با كشورهايي مانند تركيه و مصر با توجه به ضريب هوشي بالا و وجود نخبگان در كشور ، سهم چنداني را به خود اختصاص نداده ايم .
ساماندهي اطلاعات ، پردازش آنها ، دسترسي آسان و سريع كاربران ، صرفه جويي در هزينه ها و جلوگيري از اتلاف وقت و به طور خلاصه بهره وري بالا از دستاوردهاي مهم رشته فناوري اطلاعات و به طور كلي ، تمامي گرايش هاي مربوط به علوم كامپيوتر است.
بشر در عصر ارتباطات توانسته است بوسيله فناوري اطلاعات بسياري از كارهاي نشدني را ممكن سازد. كار تجربي در كنار تحصيلات آكادميك دانشگاهي ، بخش مهمي از موفقيت شما را در رشته پرطرفدار IT ، رفاهم مي سازد.
طول دوره تحصيل اين رشته 4 سال و هشت نيمسال است.
ارائه پيشنهاد