الكترونيك يكي از زير شاخه هاي رشته مهم برق است. اين رشته طرفداران فراواني دارد و از رشته هايي است كه اگر محدوديت هاي پذيرش وجود نداشت ، علاقمندان فراواني را به سوي خود جلب مي كرد . مجموعه کاردانی فنی الکترونیک یکی از رشته های آموزش عالی در نظام دانشگاهی است و هدف آن تربیت کاردان فنی الکترونیک است که کاردانی لازم در زمینه الکترونیک صنعتی، وسایل اندازه گیری و وسایل صوتی، تصویری و عمومی که دقیقا در رابطه با مسائل مطروحه در همان بخش از صنعت و تکنولوژی طراحی شده است داشته باشد و کلیه اطلاعات پایه ای در زمینه مربوطه را دارا باشد.
ارائه پيشنهاد