جمله مشهوريست که مي‌گويد هر که دو زبان را بداند در حکم دو نفر است.دانستن زبان انگليسي يا هر زبان ديگر قبل از آنکه در قالب يک رشته توضيح داده شود يک امکان فوق‌العاده مناسب است براي استفاده از کتاب‌ها و مقالاتي که دوست داريم بدون هيچگونه واسطه‌اي آنها را مطالعه کنيم، بهترين ترجمه‌ها و ماهرترين مترجمان آنچه به ما مي‌رسانند به اندازه اصل يک اثر نميتواند گويا باشد به عبارتي اينجا از جاهايي نيست که کپي برابر اصل باشد. زبان انگليسي به عنوان زبان علمي و فراگير جهان شناخته شده و به عبارتي زبان مشترک بسياري از مراکز علمي گشته است.
زبان هر قوم و ملتي از مهمترين نمادهاي هويت آن ملت است. امروزه دولت‌ها براي حفظ زبان و حتي گسترش دامنه جغرافيايي زبان خود هزينه‌هاي فراواني را پرداخت مي‌کنند و فعاليتي که در استعمال يا عدم استعمال کلمات بيگانه صورت مي‌گيرد آنقدر وسيع و گسترده است که نشان دهنده اهميت آن است در اين مورد مي‌توان به کتاب‌هايي که گويش‌هاي مختلف را بررسي کرده‌اند مراجعه کرد.
اما در مورد رشته زبان انگليسي که در دانشکده زبان دانشگاه‌ها عرضه مي‌گردد و آنچه قابل بيان است عبارتست از اينکه تحصيل در اين رشته‌ها قابليت‌ها و توانايي ما را براي دبيري زبان فراهم مي‌نمايد. تحصيلات دانشگاهي رشته زبان انگليسي اگر همراه با تلاش و پيگيري‌هاي مستمر دانشجو صورت پذيرد و در طول تحصيل خود همت خود را به صورت کامل بر مطالعه آثار خارجي قرار دهد امکان فعاليت در بخش‌هاي تخصصي‌تر را مي‌تواند بعهده بگيرد که در بخش بازار کار زبان خارجي به طور کامل به آن پرداخته‌ايم.
آنچه بايد بدان اهميت بدهيم استفاده مطلوب از دروسي است که در طي تحصيل اين رشته فرا گرفته‌ايم و استفاده به صورت درست حاصل نمي‌شود مگر اينکه براي انتخاب اين رشته به علاقه واقعي و پشتکار خود مطمئن باشيم و نه در اين رشته و هيچ رشته ديگر عنواني ما را فريب ندهد. درس زبان فرار است و اگر از آن خوب استفاده نکنيم و براي محل کار خود تدبيري نينديشيم دچار مشکل جدي خواهيم شد. طول دوره تحصيل رشته زبان انگليسي 4 سال مي‌باشد.
ارائه پيشنهاد