اگر كمي به سمت مبالغه حركت كنيم مي توان به راحتي اين جمله را به زبان آورد كه نياز بشر به برق كمتر از اكسيژن نيست زماني كه سيستم هاي زندگي به سمت برقي شدن حركت كرد و لوازمي كه بدون برق كار مي كرد به دور انداخته شد طبيعي است كه يك چرخ خياطي پيشرفته جايي را ندارد كه بتوان با استفاده از دست آن را حركت داد . اين مقدمه اي كوتاه براي اهميت برق است كه خود شما بهتر از هر كس ديگر درگير اهميت و ارزش حياتي آن هستيد يكي از رشته هايي كه مربوط به صنعت برق است رشته مهندسي برق كنترل است. دوره کارشناسی مهندسی برق یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی بوده و هدف آن تربیت کارشناس در زمینه طراحی، بهره برداری، نظارت، مدیریت و نگهداری از سیستمهای مربوط به این رشته است. بر همین مبنا دروس دوره ترکیبی از دروس عمومی، پایه و اصلی و دوره تخصصی در هر یک از زمینه های الکترونیک، مخابرات، قدرت کنترل و مهندسی پزشکی «بیوالکتریک» می باشد.
ارائه پيشنهاد