زبان اسپانيائي با طول دوره تحصيلي 4 سال براي دانش آموزاني که آن را انتخاب مي کنند جذابيت هاي خود را دارد تلاش ما در معرفي رشته ها يادآوري شرائط و وضعيت آنها در کشور خودمان است و الا معرفي رشته هاي زبان در يک جمله اين است که اين زبان مادري شما نيست و براي موفقيت خودتان بايد علاقه و انگيزه اي بالا داشته باشيد و در مقابل نارسايي ها بخاطر عدم ارتباطات فرهنگي و علمي و سياسي گسترده دچار سردي و يأس نشويد به هر حال کشور به دانشجوي اين رشته نياز دارد و دانشکده هاي زبان هاي خارجي بايد براي جذب فارغ التحصيلان آن بيش از پيش کوشا شوند.

ارائه پيشنهاد