وجود اين رشته در دانشگاه به فرشي بر مي‌گردد كه اين روزها قالب‌هاي صنعتي و اقتصادي وسيعي را به خود اختصاص داده و خيلي‌ها استقلال اقتصادي و كسب در آمدهاي غير متكي به نفت را در لابلاي تار و پودهاي آن جستجو مي‌كنند. دهها سال است كه اشتغال روستائيان و امرار معاششان به فرش وابسته بوده و هنوز هم وابسته است.قرار است كارشناسان فرش با ارزيابي و كنترل كيفيت توليد فرش جلوي سقوط رتبه جهاني فرش ايران را گرفته و فرش ايراني را با نگاهي علمي به بازارهاي جهاني معرفي نمايند. داشتن ذوق هنري و علاقه به پديده‌هاي هنري از جمله فرش و داشتن اطلاعات عمومي هنري، خصوصا در زمينه شناخت رنگ، و همچنين داشتن پايه قوي در درس شيمي براي گرايش رنگرزي مي‌تواند دانش‌آموزي را كه اين رشته را انتخاب مي‌كند از لحاظ موفقيت مددكار باشد. ضريب درس خلاقيت تصويري 4 و درك عمومي هنر 2 مي‌باشد.
ارائه پيشنهاد