با توجه به وجود ذخاير عظيم نفت و گاز کشور و لزوم بهره برداري صحيح از اين نعمت الهي و تاکيد دولت جمهوري اسلامي ايران بر توسعه صنايع پالايش نفت، گاز و پتروشيمي به عنوان صنايع مادر و نياز روز افزون کشور به مهندسين شيمي با تخصص در صنايع نفت که بتوانند موجب پيشرفت اين صنايع گردند. برنامه دوره کارشناسي صنايع نفت به منظور آموزش علوم و فنون مربوط به پالايش و تبديل نفت خام و گاز طبيعي و گاز همراه با بهره گيري از فرايندهاي مهندسي شيمي به محصولاتي نظير انواع سوخت ها، انواع روغنهاي روان کننده، و مواد اوليه پتروشيمي. تاکيد دولت جمهوري اسلامي بر گسترش صنايع تصفيه و تبديل نفت و گاز به منظور پاسخگويي به نياز روزافزون صنايع کشور با محصولات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. با توجه به اينکه محصولات اين صنايع عمدتاً به عنوان منابع تامين انرژي و يا به صورت مواد اوليه در بسياري از صنايع ديگر مصرف مي شوند، صنايع نفتي از نقش زير بنائي در اقتصاد و صنعت کشور برخوردار است.
نقش اساسي توليدات و محصولات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در تقليل وابستگي به واردات و يا صادرات بخشي از اين محصولات بجاي صدور نفت خام و تبديل اين مواد اوليه به محصولات صنايع پتروشيمي مانند کود شيميائي، مواد پليمري براي تهيه لاستيک، پلاستيک و الياف مصنوعي، مواد شيميائي مختلف مانند اسيدها، بازها، نمکها، رنگينه ها، شوينده ها، حلال ها، مواد بهداشتي و غيره تدوين شده است و هدف آن تربيت کارشناس مهندسي شيمي با تخصص در صنايع نفت مي باشد. اين دوره جانشين دوره هاي کارشناسي صنايع پالايش، صنايع پتروشيمي و صنايع گاز در رشته مهندسي شيمي مي باشد.

طول اسمي اين مجموعه 4 سال است و برنامه هاي درسي آن در 8 نيمسال تحصيلي برنامه ريزي مي شود و علاوه بر دروس نظري و عملي و کارگاه و پروژه، يک ترم کامل ( و يا 2 دوره 2 ماهه تابستاني) به کارآموزي اختصاص يافته است. طول هر ترم 17 هفته آموزش کامل است. هر واحد درس نظري 17 ساعت در هر ترم و علمي و آزمايشگاهي 34 (يا 51 ساعت) و کارگاهي 51 ساعت است.

تعداد کل واحد هاي درسي مجموعه 150 تا 153 واحد به شرح زير است:
1- دروس عمومي 23 واحد
2- دروس پايه 34 واحد
3- دروس اصلي 64 واحد

ارائه پيشنهاد