با پيشرفت علم و تكنولوژي، بشر به دنبال مواد و وسايلي مي‌گشت تا بتواند توسط آنها كارايي و كيفيت اشياي ساخته دست خود را افزايش دهد. همچنين بشر به دنبال آن بود كه بتواند موادي بسازد تا توسط آنها، اشيايي با كيفيت مورد نظر خود تهيه كند. به عنوان مثال، بدنه هواپيما بايد علاوه بر مقاومت در برابر نيروهاي وارد، از جنسي سبك ساخته شود تا هواپيما بتواند به آساني به هوا بلند شود. در ابتدا بدنه هواپيماها را از فلز آلومينيم كه نسبت به ساير فلزات سبكتر است، مي‌ساختند، ليكن با پيدايش مواد پليمري به تدريج اين مواد جايگزين فلز آلومينيم شدند.
مثال ديگر در اين زمينه، يكي از مشكلات عمده‌اي است كه اكثر افراد عينكي با آن روبرو هستند، افتادن و در پي آن، شكستن عدسي عينك كه در نتيجه آن، افراد هزينه زيادي را متحمل مي‌شوند. اگر بتوان عدسي عينك را از ماده‌اي ساخت كه علاوه بر شفافيت و عملكرد مناسب، در مقابل ضربه نيز مقاوم باشد، مشكل اين افراد نيز حل خواهد شد.. لنزهاي چشمي كه به تازگي وارد بازار شده‌اند، اين قابليت را دارا هستند. اين لنزها از جنس مواد پليمري هستند. يكي از مشكلات عمده‌اي كه اكثر انسانها با آن روبرو هستند، خرابي دندان و نيز ترميم داندانهاي فاسد يا جايگزيني آنها با دندانهاي مصنوعي است. تا چند سال پيش، دندانهاي خراب فقط با استفاده از فلزات آلياژي نقره‌اي رنگي به نام آمالگام تعمير مي‌شد. اين مواد علاوه بر رنگ ناموزون نسبت به ساير دندانها، بخوبي به دندان نمي‌چسبيد و پس از مدتي جدا شده،‌ داخل دندان خالي مي‌شد. همچنين حرارت را به خوبي از خود عبور داده، گاهي هنگام خوردن و آشاميدن غذاهاي سرد و گرم، فرد دچار دندان درد مي‌گرديد. دندانهاي مصنوعي نيز از چيني ساخته مي‌شوند كه در برابر ضربه مقاوم نبوده، سريعا مي‌شكنند. براي رفع عيوب فوق به تازگي از موادي استفاده مي‌شود كه علاوه برداشتن رنگ سفيد و مناسب، در برابر سايش و ضربه نيز مقاوم بوده، بخوبي به دندان مي‌چسبند و مانند عايق حرارتي، گرما و سرما را از خود عبور نمي‌دهند. اين مواد كه از جنس پليمر ساخته شده‌اند، آكريليك و كامپوزيت نام دارند.
ارائه پيشنهاد