طرح تربيت کارشناسان متعهد و متخصص در زيمنه نقاشي با دو گرايش نقاشي عمومي و نقاشي ديواري در گروه هنر ستاد انقلاب فرهنگي تهيه و تدوين يافته است.
مشخصات کلي، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسي نقاشي به شرح زير به تصويب ستاد انقلاب فرهنگي رسيده است.

هنر نقاشي از بروز احساس و جوشش درون هنرمند و ابلاغ پيام را تا بيان موضوعات تعيين شده در بر مي‌گيرد و هنرمند نقاشي آنچه را که مي‌خواهد توسط اشکال و رنگ‌ها روي سطوح کوچک و بزرگ با ابزار و شيوه‌هاي گوناگون، نقاشي نموده و توسط آن با ديگران ارتباط برقرار مي‌کند. هر قدر هنرمند داراي روح و نفس پاک و سالم و تزکيه شده و متعهد به دين خدا باشد، مستقيماً روي آثار هنري‌اش تاثير گذاشته آن را در جهت و در خدمت اهداف والاي اسلام قرار خواهد داد.
هدف، ترتيبت و آماده نمودن افراد متعهد به اسلام است در جهتي که بتوانند پيامي را متناسب با نيازهاي صالح جامعه با استفاده و بکارگيري کليه امکانات هنري اين رشته منتشر و ابلاغ نمايد.
طول دوره کارشناسي نقاشي 5/4 سال شامل 9 نيم سال 18 هفته‌اي مي‌باشد.
نوع و تعداد واحدهاي درسي
تعداد کال واحدهاي رسي دروه کارشناسي نقاشي 160 واحد به شرح زير است:
دروس عمومي 39 واحد
دروس پايه 32 واحد
دروس اصلي 32 واحد
دروس تخصصي
رشته نقاشي با گرايش نقاشي عمومي 49 واحد
رشته نقاشي با گرايش نقاشي ديواري 49 واحد
دروس اختياري
رشته با گرايش نقاشي عمومي 8 واحد
رشته با گرايش نقاشي ديواري 8 واحد اين رشته با دو گرايش نقاشي عمومي روي سطوح کوچک و نقاشي ديواري روي سطوح بزرگ با توجه به موارد زير به تصويب گروه هنر ستاد انقلاب فرهنگي رسيده است.
• ضرورت نشر و صدور انقلاب اسلامي و ابلاغ محتواي آن به ديگران و رساندن معاني و مفاهيم عميق و خاص آن.
• ضرورت بيان کيفي ابعاد تازه‌اي از مفهوم عينيت يافته انسان که با حرکت عظيم امت و حضور پيوسته آنها در صحنه‌هاي اجتماعي و سياسي و عبادي به منصه ظهور رسيده است.
• ضرورت به خدمت گرفتن هنرهاي تصويري از جمله نقاشي براي ابلاغ مفاهيم الهي، انساني و رهايي آنها از ورطه انحراف.
ارائه پيشنهاد