وقتي انسان به وضعيت فرهنگي و تمايلات جامعه نظر مي‌كند و صنايع دستي را وجه ديگر نظر خودش قرار مي‌دهد، بهترين كلامي كه قادر است در خصوص اين رشته بيان كند، علاقه و ذوق هنري و فردي دانش‌آموز است كه مي‌تواند راه را براي انتخاب اين رشته هموار سازد.
زمينه‌سازي براي صادرات و دلگرمي و حمايت‌هاي عملي بخش دولتي عامل اساسي و ماندگاريِ اين دست از صنايع است.
رشته صنايع دستي آموزش عملي و مقدماتي اموري است كه منجر به خلاّقيت‌ها و انجام كارهاي جذّاب در اين صنعت مي‌شود. صنعتي كه در خانه هر ايراني اثري از خود بر جاي نهاده.
درس خلاقيت تصويري و تجسمي با ضريب 4 و درك عمومي هنر با ضريب 2 از دروس
تعيين كننده مي‌باشند.
ارائه پيشنهاد