بطور خلاصه كامپيوتر دستگاهي است كه قدرت خارق العاده‌اي براي محاسبه دارد و مي‌تواند بوسيله ابزارهاي جانبي با محيط بيرون ارتباط برقرار كند.
جايگاه كامپيوتر در دنياي امروز همين بس كه عصر حاضر عصر كامپيوتر است.هدف اين قسمت معرفي مهندسي كامپيوتر است و از سه بخش تشكيل شده است.
در اول كه آشنايي با كامپيوتر است، قدري درباره دستگاه كامپيوتر، جايگاه آن در دنياي امروز و روحيات افرادي كه با آن كار مي‌كنند صحبت خواهد شد.
در بخش اول ما به سه سؤال جواب كوتاهي مي‌دهيم اول اينكه كامپيوتر چيست؟ دوم اينكه جايگاه كامپيوتر در دنياي امروز كجاست؟ سوم اينكه چه كساني با كامپيوتر كار مي‌كنند؟
اينك به اين سؤال پاسخ مي‌دهيم كه چه كساني با كامپيوتر كار مي‌كنند؟ مسلما شما دانش‌آموزان، هر رشته‌اي را كه براي تحصيل انتخاب كنيد با كامپيوتر به عنوان يك كاربرد سرو كار خواهيد داشت ولي در اين رشته علاوه بر كاربر بودن سازنده سيستم‌هاي كامپيوتري نيز خواهيد بود.
اگر رشته مهندسي كامپيوتر را به عنوان رشته تحصيلي انتخاب مي‌كنيد بايد انسان ماجراجويي باشيد و با طبع هميشه در حال پيشرفت اين رشته سازگار باشيد.
مطلب مهم ديگر آنكه چون تقريبا تمام كتب و منابع موجود در اين رشته به زبان انگليسي است و اين منابع و اطلاعات به سرعت در حال تغيير هستند و امكان سريع ترجمه آنها نيز به فارسي وجود ندارد از اين رو تسلط كافي به زبان انگليسي در اين رشته بسيار مهم است.
دروس رياضي و فيزيك نيز همانند ديگر رشته‌هاي مهندسي در اين رشته كاربرد وسيعي دارد.
ارائه پيشنهاد