بسياري از شما با پسوند لوژي آشنا هستيد ، ايدئولوژي شايد بيشترين مورد استفاده را داشته باشد ، اكولوژي ، متدلوژي و ... و اينكه فيزيولوژي از رشته هاي قديمي مراكز آموزش عالي است .به منظور تامين نيروي انساني متعهد و متخصص در رشته فيزيولوژي و دستيابي به راههاي تحقيق و تتبع در علوم وابسته به آن براي نيل به خودكفايي و در نتيجه حفظ و ارتقا سطح علم در نظام جمهوري اسلامي دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته )رشته فيزيولوژي با مشخصات زير ارائه مي گردد.
1-تعريف و هدف
كارشناسي ارشد فيزيولوژي (ناپيوسته )به دوره اطلاق مي شود كه تحصيلات بالاتر از كارشناس را در بر مي گيردو اولين مقطع تحصيلي پس از كارشناسي مي باشد.
هدف از ايجاد آن تربيت افرادي لايق متعهد و كاردان مي باشد كه بتوانند برمباني علم فيزيولوژي و متون علمي موجود احاطه يافته در اثر آشنايي با روشهاي پيشرفته تحقيق در علوم و بدست آوردن كارايي و لياقت و مهارت علمي و عملي لازم را به گونه اي كسب كنند كه به خوبي بتوانند به تعليم در اين رشته پرداخته و از مقالات علمي و تحقيقات علوم فيزيولوژي و علوم وابسته در جهت پيشبرد مرزهاي دانش و كمك به ايجاد روح علمي در جامعه استفاده نمايند.
2- طول دوره و شكل نظام:
براساس آئين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ( ناپيوسته )مصوب شورايعالي برنامه ريزي طول دوره كارشناسي ارشد (ناپيوسته )فيزيولوژي 2 سال مي باشد .
هر سال تحصيلي شامل دو نيمسال مي باشد و در هر نيمسال 17 هفته كامل آموزشي وجود دارد .
نظام آموزش اين دوره واحدي است و براي هر واحد درسي نظري در هر نيمسال 17 ساعت آموزش كلاسيك در نظر گرفته شده است و دانشجو بايد به ازاي هر ساعت نظري حداقل 3 ساعت صرف مطالعه بحث و تجزيه تحليل در درس بنمايد.
5-ضرورت و اهميت
باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علم فيزيولوژي و تحقيقات دامنه داري كه طي صد سال اخير انجام گرديده و نياز به شناخت عوامل بيماريزا و ارتباط آنها با انسان و نيز جهت كوشش در پژوهشهاي علمي براي نيل به خودكفايي و اماده نمودن افراد جهت ادامه تحصيل تا مرحله دكتري علمي داير نمودن اين دوره اهميت آن مشخص مي گردد و تاسيس اين دوره در دانشگاه هاي جمهوري اسلامي ايران كاملا ضرورت است.
ارائه پيشنهاد