امروزه شناساندن راه آهن، قطار، لوکوموتيو، مترو، ترن‌هوايي براي دانش آموز به نقطه‌اي رسيده است که اطلاعات اين بخش را تخصصي کرده و ارتباط با اين بخش براي ملت‌ها به جهت توسعه آن بيشتر گشته. امروز صحبت از کاهش هزينه حمل، ايمني بيشتر کاهش مصرف سوخت، حفظ محيط زيست به مسائلي پيش پا افتاده و معمولي تبديل شده و همه مزاياي استفاده از خطوط ريلي را به خوبي مي‌شناسند.
حرکت بر روي مغناطيس ايجاد شده بين قطار و ريل و سرعت بيش از 600 کيلومتر در ساعت اکثر قطارهاي پيشرفته جهان و پيشتازي ژاپن در اين بخش، همچنين توسعه قابل توجه در ترانزيت کالا و ارزي که از اين جهت نصيب کشورها ميشود از حرفهاي تازه اين رشته است. دانشکده راه آهن با 1200 متر مبرع زيربنا در 7 طبقه در داشنگاه علم و صنعت تاسيس شده زمينه ادامه تحصيل در رشته مهندسي راه آهن که مربوط به مجموعه راه آهن و شرکت‌هاي تابعه آن مي‌باشد فراهم شده و تا مقطع کارشناسي ارشد در داخل کشور و تا مقطع دکتراي تخصصي راه آهن در خارج از کشور امکان ادامه تحصيل را فراهم نموده.
رشته مهندسي راه آهن با 3 گرايش خط و ابنيه، بهره‌برداري و جديد به سه رشته مهم ارتباط پيدا ميکند که به ترتيب گرايش‌هاي فوق عبارتند از رشته عمران، صنايع و مکانيک و بخش عمده دروس تخصصي اين رشته با رشته‌هاي مکانيک، عمران و صنايع يکسان مي‌باشد طول دوره تحصيل اين رشته 4 سال است و ضريب درس رياضي 4 و درس فيزيک 3 مي‌باشد. به علت نوپا بودن اين رشته در کشورمان و کمبود منابع و کميت مرجع و علمي در اين زمينه به زبان فارسي تسلط به زبان انگليسي جهت درک و مطالعه اين کتب و مراجع بسيار ضروريست بهترين منابعي که مي‌تواند شما دانش‌آموزان را در زمان تحصيل اين رشته موفق‌تر سازد آشنايي به زبان آلماني، روسي و چيني مي‌باشد، چون اين کشورها سابقه طولاني در اين رشته دارند.
ارائه پيشنهاد