تا قبل از سال 78 رشته موسيقي فقط به موسيقي ايراني مي‌پرداخت و يكي از شروط ورود به اين رشته نيز داشتن و نواختن يك ساز ايراني بود و اين براي كساني كه علاقمند به سازهاي جهاني مثل ويولن، گيتار، پيانو بودند رضايت‌بخش و مطلوب نبود.
هدف از تدريس موسيقي در دانشگاه، تربيت نوازنده نيست بلكه پرورش موسيقيدان است در واقع هدف اين است كه يك فارغ التحصيل اين رشته در بعد پژوهشي و علمي كار آمد باشد تا بتواند صاحب ديدگاه شود. بديهي است كه يك موسقي دان خوب بايد يك نوازنده خوب هم باشد. ذوق هنري، علاقه به موسيقي، تسلط بر نوازندگي همچنين داشتن سلامت شنوايي از عوامل مهم موفقيت در اين رشته است. توجه به زمينه‌هاي شغلي در اين بخش را جهت انتخاب رشته ضروري مي‌دانيم. طول متوسط دوره كارشناسي رشته نوازندگي ساز جهاني 4 سال شامل 8 ترم 17 هفته‌اي است. ضريب نوازندگي ساز جهاني 4 – مباني نظري و عملي موسيقي 3 و اطلاعات عمومي موسيقي 2 مي‌باشد.
ارائه پيشنهاد