ارتباط بين دانشگاه و صنعت چند سالي است که رو به بهبود گذاشته اما اين ارتباط که بايد رابطه‌اي مستقيم و کاربردي باشد و در دانشگاه دروسي تدريس شود که در جامعه مورد استفاده قرار گيرد بحث بيکاري فارغ‌التحصيلان و اشتغال به کار آنها عوامل بسياري دارد در جاي ديگري به آن خواهيم پرداخت.
آنچه در خصوص وضعيت شغلي رشته‌هاي زبان‌هاي خارجي عرضه شده قابل بيان است به اين قرار است:
1- امکان دبيري اين رشته‌ها در مراکز آموزش
2- کار مترجمي اين رشته‌ها در صورتي که گرايش مترجمي را انتخاب کرده باشيد موقعيت مناسبي را براي شما فراهم مي‌کند.
3- وزارت امور خارجه به عنوان اصلي‌ترين مرکز جذب دانشجويان فارغ‌التحصيل دانشکده‌هاي زبان سراسر کشور محسوب مي‌شود و تعامل بين دانشکده زبان‌هاي خارجي با وزارت خارجه گرچه در شکل ايده‌آل خود قرار ندارد ولي در آينده نه چندان دور اين ارتباط به نحو مطلوبي شکل خواهد گرفت.
4- بازار کار رشته‌هاي زبان‌هاي خارجي ارتباط مستقيمي با جهان خارج نيز داد و اين نحو ارتباط مي‌تواند در اين بخش‌ها صورت پذيرد.
در بخش فرهنگ ارتباطات و رفت و آمدهايي که در اثر برگزاري سمينارها و جشنواره‌ها و نمايشگاه‌ها و مانند آن برگزار مي‌شود.
رونق بازار ترجمه آثار خارجي در اثر حمايت‌هاي بخش دولتي و خصوصي مي‌تواند اشتغال مناسبي باشد براي تحصيل کردگان اين رشته‌ها.
در بخش صنعت: رفت و آمد در بخش صنعت و بازرگاني و بطور عموم در حوزه اقتصاد بسيار گسترده است و حضور زبان‌دان در کارخانه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها براي ارتباط با بخش‌هاي خصوصي و دولتي کشورهاي خارجي بخش وسيبع و مهمي است براي جذب دانش‌آموختگان رشته‌هاي زبان خارجي
استفاده از اينترنت و منابع خارجي در شرکت‌هاي خصوصي و ارتباط اين شرکت‌ها با دنياي خارج بسيار گسترده شده و دانستن زبان خارجي و تسلط بر يک زبان به نحوي که بتوان مخاطب را جذب نمود موقعيت خوبي را فراهم نموده است.
کلاس‌هاي خصوصي براي دانش‌آموزاني که در اين درس ضعف دارند نيز بخشي از بازار کار اين رشته‌ها را فراهم آورده.
در پايان آنچه مهم است ذکر اين نکته است که وسعت بازارکار هر يک از زبان‌هايي که در بخش معرفي زبان‌هاي خارجي به آن پرداخته‌ايم متفاوت است. مطمئناً زبان انگليسي به جهان فراگيري آن در جهان نسبت به رشته‌هاي ديگر زبان کارآمدتر و داشتن شغلي مناسب براي اين رشته در دسترس‌تر است.