دروس این مجموعه بنحوی تدوین گردیده است که دانشجویان را با ساختمان و خواص مواد سرامیکی و تکنولوژی ساخت آنها در حدی که برای یک کاردان لازم است آشنا می سازد و فارغ التحصیلان این مجموعه می توانند در صنایع سرامیک در قسمتهای زیر به فعالیت بپردازند.
• آماده سازی و تهیه مخلوط های مناسب از مواد اولیه
• شکل دادن
• پختن
• لعاب سازی
• آزمایشگاهها
• سایر قسمتهای خطوط تولید کارخانجات سرامیک