طبق آنچه در مقدمه رشته بيان شد بازار کار اين رشته از رونق و وسعت خوبي برخوردار است و فارغ‌التحصيلان اين رشته مي‌توانند:
در طراحي و نظارت بر گراف‌هاي حرکت قطارها، نظارت، اجرا و تعمير و نگهداري مهندسي خط و ساخت لکوموتيو و واگن برنامه ريزي و مدل سازي حمل و نقل ريلي. مهارت لازم را کسب و در راه آهن جمهوري اسلامي ايران، راه آهن‌هاي شهري (مترو) و شرکت‌هاي وابسته راه آهن، بنياد مستضعفان و جانبازان و شرکت‌هاي مهندسي مشغول کار بشوند.