راه اندازي كارگاههاي نقاشي خصوصي، همكاري با مؤسسات هنري و فرهنگي و آموزشي، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلابي، مطبوعات و انتشارات در امر خلق اثر‌هاي هنري مورد نياز در جهت زيباسازي محيط و جاودانه ساختن رويدادها، آموزش نقاشي، تصوير سازي براي كتب و مجلات و... ، از جمله كارهايي است كه فارغ التحصيلان اين رشته قادر به انجام آن مي باشند.