رشته زبان ايتاليايي علاقمندان خود را به سوي اين زبان جذب مي‌کند به هر حال علاقه واقعي به فراگيري اين رشته کار مشکلي است، ولي اگر کسي علاقمند باشد و پشتکار داشته باشد با همه سختي‌ها و کمبودها قطعاً موفق خواهد شد علاقه و پشتکار دو شعار فريبنده نيستند. اگر حقيقي باشند موفقيت حتمي است اين ادعا را مي‌توانيد از کساني که موفقيت‌شان را مديون علاقه و پشتکار هستند بپرسيد طول دوره تحصيل اين رشته 4 سال است و در بخش بازار کار امکان اشتغال فارغ‌التحصيلان اين رشته را بررسي و بيان کرده‌ايم. دبيري اين رشته از اصلي ترين محورهاي اشتغال به کار اين زبان است که بنابر آنچه بيان شده از سال آينده يکي از زبان‌هاي قابل انتخاب براي ارائه در آموزش و پرورش مي‌باشد.

ارائه پيشنهاد