شايد توضيح درباره رشته زبان فرانسه را با اين جمله آغاز کنيم شوق به تحصيل پيدا کنيد و شايد هم نه.
زبان فرانسه را زبان هنر، تمدن و برترين آثار هنري ناميده‌اند، اگر مي‌خواهيد بدون واسطه بهترين آثار هنري در زمينه رمان، داستان، تئاتر و امثال آن را مطالعه کنيد دانستن اين زبان بسيار راهکار است. اما برگ ديگر اين قصه وسعت کشورهاي فرانسوي زبان است که البته نه از سر علاقه و فرهنگ دوستي بلکه بخاطر استعمار فرانسوي‌ها در طي سال‌‌هاي نه چندان دور بوده است به هر حال دانستن هر زباني ارزش خود را دارد ولي رشته زبان فرانسه به بيان قواعد و آموزش گرامر آن مي‌پردازد و فرصت يادگيري صحبت کردن به زبان فرانسه را بايد در جاي ديگري پيدا کرد. علاقه به انتخاب اين رشته بايد واقعي باشد. اين رشته که در دانشکده زبان‌هاي خارجي ارائه مي‌گردد امکان دبيري زبان فرانسه را ممکن مي‌سازد.
تلاش و پيگيري مستمر دانشجوي اين رشته امکان فعاليت در بخش‌هاي تخصصي‌تر را مي‌تواند بعهده بگيرد که در بخش بازار کار زبان‌هاي خاريجي به صورت کامل به آن پرداخته‌‌ايم.
طول دوره تحصيل اين رشته 4 سال است. اميدواريم قبل از انتخاب اين رشته به وضعيت شغلي خود با دقت بينديشيد.
ارائه پيشنهاد