رديف نام درس
1 آزمايشگاه فيزيک
2 آزمایشگاه مدارهای منطقی کامپیوتر
3 آشنایی با سیستم عامل
4 آمار و احتمالات
5 اداره عملیات مراکز کامپیوتری
6 اصول سرپرستی
7 اصول سیستمهای شبکه
8 اصول و کاربرد شبکه های اطلاع رسانی
9 اصول کامپایلرها
10 برنامه سازی کامپیوتر 1
11 برنامه سازی کامپیوتر 2
12 برنامه نویسی سیستمهای تجاری
13 پايگاه داده ها
14 پروژه برنامه سازی
15 ذخيره و بازيابي اطلاعات
16 ریاضی عمومی
17 زبان تخصصي
18 ساختمان داده‌ها
19 ساختمان و زبان ماشین
20 سخت افزار کامپیوتر
21 طراحی و تجزیه و تحلیل سیستمها
22 فيزيک
23 گرافيک کامپيوتري
24 مباحث ويژه 2
25 مباحث ویژه 1
26 مدارهای منطقی کامپیوتر
27 مستندسازی
28 نرم افزار عملی
29 کارگاه کامپيوتر
30 کارورزي