رديف نام درس
1 آزمايشگاه شيمي عمومي
2 آزمايشگاه معادلات ديفرانسيل
3 آمار مهندسي
4 ابنيه مسير
5 ارتعاشات مکانيکي
6 ارزيابي کار و زمان
7 استاتيک
8 استاتيک و مقاومت مصالح
9 اصول حسابداري و هزينه‌يابي
10 اصول شبيه‌سازي
11 اصول مديريت و تئوري سازماني
12 اقتصاد مهندسي
13 انتقال حرارت
14 ايستگاه راه‌آهن
15 بررسي فني و اقتصادي انتخاب مسير
16 برنامه نويسي کامپيوتر
17 برنامه‌ريزي حمل و نقل
18 بوژي و لکوموتيو
19 پلهاي راه‌آهن 1 و 2
20 تئوري احتمالات و کاربرد آن
21 تئوري حرکت قطارها
22 تئوري رفتاري لکوموتيو و واگن
23 تحقيق در عمليات 1
24 تحقيق در عمليات 2
25 تحليل سازه 1 و 2
26 تحليل سيستم‌ها
27 تقاضا در حمل و نقل
28 تونل سازي
29 تکنولوژي ساخت و تعمير وسائط نقليه ريلي
30 دستگاه خطوط
31 ديناميک
32 راه آهن برقي
33 روسازي راه
34 روش‌هاي برنامه ريزي حرکت قطارها
35 رياضي مهندسي
36 رياضيات عمومي 1
37 رياضيات عمومي 2
38 سازه‌هاي بتن‌آرمه
39 سازه‌هاي فولادي
40 سيستم‌هاي تخليه و بارگيري
41 طراحي اجزا 1 و 2
42 طراحي ايستگاه‌ها و خطوط صنعتي
43 طراحي بوژي
44 طراحي ترمزهاي قطار
45 طراحي سازه واگن و لکوموتيو
46 طراحي لکوموتيو
47 طراحي ماشين‌هاي ريلي
48 طراحي مسير
49 طرح سيستم‌هاي اطلاعاتي و کنترل مديريت
50 طرح مهندسي خط
51 علم مواد و شناخت فلز در راه آهن
52 فيزيک عمومي 1
53 فيزيک عمومي 2
54 ماشين‌هاي ريلي
55 مباني ارتباطات و علائم
56 مباني زيرسازي و روسازي راه آهن
57 مباني ماشينهاي الکتريکي
58 مباني مهندسي برق
59 محاسبات عددي
60 مصالح ساختماني
61 مقاومت مصالح
62 مقاومت مصالح 1
63 مقاومت مصالح 2
64 مقررات عمومي حرکت
65 مهندسي فاکتورهاي انساني
66 مکانيک خاک و هيدرولوژي مهندسي
67 مکانيک سيالات
68 نقشه برداري و عمليات
69 نقشه‌کشي صنعتي 1
70 نقشه‌کشي صنعتي 2
71 نگهداري خطوط
72 کارگاه ابزارسازي
73 کارگاه تخصصي لکوموتيو
74 کارگاه تخصصي واگن
75 کارگاه جوشکاري
76 کارگاه ماشين‌ابزار
77 کارگاه ورقکاري
78 کنترل اتوماتيک
79 کنترل پروژه