رديف نام درس
1 آمار و اطلاع رساني عملي
2 آمار و اطلاع رساني نظري
3 بيوشيمي
4 بيولوژي (زيست شناسي )
5 داروشناسي 1
6 داروشناسي 2
7 روش هاي تجزيه دستگاهي عملي
8 روشهاي تجزيه دستگاهي نظري
9 سم شناسي باليني
10 سم شناسي سموم طبيعي
11 سم شناسي صنعتي
12 سم شناسي عملي
13 سم شناسي قانوني عملي
14 سم شناسي قانوني نظري
15 سم شناسي محيطي عملي
16 سم شناسي محيطي نظري
17 سم شناسي نظري
18 سمينار
19 شيمي تجزيه
20 فيزيولوژي
21 کارآموزي