رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- آباده    
2 آزاد- آزاد شهر      
3 آزاد- اسلامشهر      
4 آزاد- اهر      
5 آزاد- اهواز      
6 آزاد- ایذه    
7 آزاد- ایرانشهر      
8 آزاد- ایلام    
9 آزاد- بابل    
10 آزاد- بجنورد      
11 آزاد- بردسیر      
12 آزاد- بناب    
13 آزاد- بیرجند      
14 آزاد- بیضاء      
15 آزاد- تبریز    
16 آزاد- تربت حيدريه      
17 آزاد- تنکابن      
18 آزاد- تهران      
19 آزاد- تویسرکان      
20 آزاد- جیرفت      
21 آزاد- خرم آباد      
22 آزاد- خلخال    
23 آزاد- خمینی شهر      
24 آزاد- داراب      
25 آزاد- دامغان      
26 آزاد- دزفول      
27 آزاد- دهاقان      
28 آزاد- رامهرمز      
29 آزاد- رشت    
30 آزاد- رودهن      
31 آزاد- زنجان    
32 آزاد- ساری      
33 آزاد- ساوه      
34 آزاد- سبزوار      
35 آزاد- سراب      
36 آزاد- سمنان      
37 آزاد- سنندج    
38 آزاد- سیرجان      
39 آزاد- شاهرود      
40 آزاد- شهرری      
41 آزاد- شهرکرد    
42 آزاد- شوشتر      
43 آزاد- شیروان    
44 آزاد- طبس      
45 آزاد- علی آباد کتول      
46 آزاد- فردوس      
47 آزاد- فسا    
48 آزاد- فیروزآباد    
49 آزاد- قم      
50 آزاد- گچساران    
51 آزاد- گرگان      
52 آزاد- لاهیجان      
53 آزاد- مرند      
54 آزاد- مرودشت      
55 آزاد- مشهد      
56 آزاد- ملایر      
57 آزاد- مهاباد    
58 آزاد- میانه      
59 آزاد- نجف آباد    
60 آزاد- نوشهر و چالوس    
61 آزاد- نی ریز      
62 آزاد- ورامين پيشوا    
63 آزاد- کاشان      
64 آزاد- کرج    
65 آزاد- کرمان    
66 آزاد- کرمانشاه      
67 آزاد- یاسوج      
68 آزاد- یزد      
69 آزاد-آستارا    
70 آزاد-ابهر      
71 آزاد-اراک      
72 آزاد-اردبیل      
73 آزاد-اقلید    
74 آزاد-بروجرد      
75 آزاد-بوشهر    
76 آزاد-تاکستان      
77 آزاد-خوراسگان      
78 آزاد-زاهدان      
79 آزاد-نیشابور    
80 آزاد-همدان      
81 اراک      
82 اروميه      
83 الزهرا تهران      
84 امام خمینی قزوین      
85 ایلام      
86 بابلسر      
87 بندرعباس      
88 بوعلی سینا همدان      
89 بیرحند      
90 تبریز      
91 تربیت معلم سبزوار      
92 تهران      
93 خرم آباد      
94 خوارزمي      
95 زابل      
96 زاهدان      
97 زنجان      
98 سمنان      
99 شهیدچمران اهواز      
100 شیراز      
101 صنعتی اصفهان      
102 علامه طباطبائی      
103 قم      
104 محقق اردبیلی اردبیل      
105 ولیعصر رفسنجان      
106 کاشان      
107 یاسوج      
108 یزد