رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا
1 آزاد- آبادان      
2 آزاد- استهبان      
3 آزاد- اهواز      
4 آزاد- بابل      
5 آزاد- بجنورد      
6 آزاد- بناب      
7 آزاد- بهبها ن      
8 آزاد- بیرجند      
9 آزاد- تبریز      
10 آزاد- تنکابن      
11 آزاد- تهران      
12 آزاد- تویسرکان      
13 آزاد- خرمشهر      
14 آزاد- خلخال      
15 آزاد- دزفول      
16 آزاد- رشت      
17 آزاد- ساری      
18 آزاد- سمنان      
19 آزاد- سنندج      
20 آزاد- شهر بابک      
21 آزاد- شهرکرد      
22 آزاد- فلاورجان      
23 آزاد- فیروزآباد      
24 آزاد- قم      
25 آزاد- قوچان      
26 آزاد- گچساران      
27 آزاد- گرگان      
28 آزاد- گناباد      
29 آزاد- لارستان      
30 آزاد- مرند      
31 آزاد- مسجد سلیمان      
32 آزاد- مشهد      
33 آزاد- مهاباد      
34 آزاد- میبد      
35 آزاد- نجف آباد      
36 آزاد- نوشهر و چالوس      
37 آزاد- ورامين پيشوا      
38 آزاد- کازرون      
39 آزاد- کرج      
40 آزاد- کرمان      
41 آزاد- یاسوج      
42 آزاد-آستارا      
43 آزاد-اراک      
44 آزاد-اردبیل      
45 آزاد-ارومیه      
46 آزاد-بروجرد      
47 آزاد-جهرم      
48 آزاد-خوراسگان      
49 آزاد-زاهدان      
50 آزاد-مراغه      
51 آزاد-نیشابور