نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: سال 65 بود که نتایج کنکور....
توضيح: سال 65 بود که نتایج کنکور اعلام شد و من متوجه شدم که از ده زیر گروهی که اعلام شده است نه رتبه ام تک رقمی و تنها یک رتبه ام دو رقمی «11» بود. بلافاصله دوستان و آشنایان گفتند: هر رشته ای را که انتخاب کنی، قبول هستی. من خیلی دوست داشتم که دبیری رشته عربی یا ادبیات را بخوانم ولی اطرافیان و آشنایان گفتند: حیف است، با رتبه تک رقمی، دبیری عربی یا ادبیات بخوانی، بهتر است رشته حقوق را انتخاب کنی. علیرغم میل باطنی انتخابهای اولیه ی خود را رشته حقوق قرار دادم. پس از قبولی و گذراندن یک ترم، کم کم به رشته ی حقوق علاقه مند شدم و متوجه شدم با داشتن اطلاعات حقوقی یم توان بسیاری از مشکلات حقوقی را مرتفع ساخت و از تضییع حقوق افراد جلوگیری کرد. تحصیل در این رشته باعث شد تا بتوانم بسیاری از حقوق معوقه خود را از آموزش و پرورش استیراء کنم و بعضی از همکاران را برای احقاق حقوقشان تشویق نمایم.