نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: بالاخره مکانیک را انتخاب کردم
توضيح: من به مغز خودم فشار آوردم به رشته هائی که برایم قابل لمس نبودند بی علاقه بودن اول درباره معماری فکر کردم و البته خیلی سریع منصرف شدم بعد به صنایع و عمران ولی علاقه به برق و البته مکانیک باعث انصراف از صنایع و عمران شد و بالاخره مکانیک را انتخاب کردم الان کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر را می گذرانم.