نام: خانم شيرين ايراني_رتبه چهارم گروه آزمايشي علوم تجربي
آدرس الکترونيکي:
موضوع: رشته پزشكي
توضيح: -خانم ايراني چطور شد كه رشته پزشكي را انتخاب كرديد. شناخت خاصي از اين رشته داشتيد، به اين رشته از ساير رشته هاي زير گروه علوم تجربي علاقه داشتم . شناحت خاصي هم از رشته پزشكي نداشتم . برخي آشنايان و اطرافيان مان نيز در اين رشته تحصيل كردند و من توانستم اطلاعاتي از آنها در ارتباط با اين رشته داشته باشم. پزشكي رشته سختي است ، البته هر رشته اي سختيها و مشكلات خاص خود را دارد . اما گمان مي كنم كه در اين رشته آدم تا هر جا كه بخواهد مي تواند جلو برود و انتهايي برايش متصور نيست. -خانواده تان در ارتباط با انتخاب رشته هم عقيده شما بودند؟ تجربيات تحصيلي آنها نيز در همين رشته بوده است؟ در ارتباط با انتخاب رشته خانواده خيلي كمكم كردند. و آنها ، هم نظر و هم عقيده من بودند . پدرو مادرم هر دو دبير بازنشسته هستند د رخانواده ، ما چهار فرزند هستيم . برادر بزرگم دكتراي تغذيه دام و استاد دانشگاه است . برادر ديگرم مهندس كشاورزي است و خواهرم نيز دبيراست . خود نيز آخرين فرزند خانواده هستم و اكنون ترم اول رشته پزشكي دانشگاه تهران هستم. -موضوع برتري كيفيت بركميت از جمله موضوعاتي است كه هميشه عنوان مي شود . در ابتداي گفتگوي مان نيز شما به آن اشاره كرديد .چگونه مي توان به يك كيفيت خوب دست يافت و چطور مي شود كيفيت را بالا برد؟ ببينيد ، درس را نبايد حفظ كرد ، روي تك تك جملات ، كلمات و مطالب كتاب بايد مكث كرد ، دقت كرد و بايد به عمق مطلب رفت و اينكه آدم به عمق موضوع و مطلب برود خيلي خوب و مفيد و كارساز است . بايد ياد بگيريم و بفهميم نه اينكه حفظ كنيم. نكته ديگر اين است كه داوطلبان كنكور بايد به خودشان متكي باشند نبايد به كلاس ، معلم ، كتاب يا هيچ چيز ديگر تكيه كنند چون در نهايت خودشان هستند كه بايد كنكور بدهند . در مبحث كيفيت تعداد ساعات مطالعه مهم نيست استفاده بهينه و مناسب از آن ساعات مهم است. -درصد هاي كارنامه تان را اكنون به خاطر داريد؟ بله ، ادبيات 94% -عربي 89% - ديني 100%-زبان 100% - رياضي 91% - زيست شناسي 100% – شيمي 100%-فيزيك 5/95%