نام: خانم ياسمن خزائني متولد_رتبه 4 گروه رياضي فيزيك
آدرس الکترونيکي:
موضوع: رشته مهندسي برق
توضيح: چطور شد كه رشته مهندسي برق را برگزيده ايد؟ به آن علاقه خاصي داشتيد؟ از زماني كه وارد دبيرستان شدم به انتخاب يك رشته مهندسي فكر مي كردم . به رشته مهندسي برق ، كامپيوتر ، صنايع و همچنين رشته رياضي محض علاقه داشتم . موقع انتخاب رشته هر چه فكر كردم نتوانستم رياضي محض را انتخاب كنم چون دوست نداشتم كارم به صورت انفعالي باشد و فكر كردم اگر رياضي محض بخوانم در نهايت مجبور خواهم بود كار تحقيقاتي ، دانشگاهي انجام دهم . رشته مهندسي كامپيوتر را هم به دلايلي حذف كردم ، با توجه به اولويتهاي مختلفي كه در ذهن داشتم تصميم گرفتم كه در نهايت رشته مهندسي برق را انتخاب كنم . هنوز هم خيلي ها معتقدند كه رشته هاي مهندسي همچون رشته مهندسي برق رشته هايي نيست كه براي يك خانم مناسب باشد و معتقدند كه خانم ها در چنين رشته هايي چندان موفق نخواهند بود. هنگام انتخاب رشته با چنين انديشه هايي در بين دوستان و آشنايان مواجه شديد؟ به نظر من اصلا نبايد رشته هاي دانشگاهي براي خانم ه يا آقايان يا براي يك طيفي اختصاصي بشود. البته من هم مي دانم كه جامعه هنوز پذيرش قبول كردن يك مهندس خانم را ندارد و شايد در مراكز صنعتي هنوز يك خانم مهندس همچون يك آقاي مهندس به رسميت شناخته نشود ، اين موضوع را از هم اكنون د ر دانشگاه شاهد م ، آن هم به اين صورت كه مثلا سر يك كلاس 160 نفري كه حدودا 30 نفر دختر هستيم ، بسيار پيش آمده كه سر كلاس استاد درس مربوطه در سطح خيلي پايين تري جواب دختران دانشجو را مي دهد. در كليه ابعاد جامعه هنوز، زن همچون مرد و در سطح و اندازه او شناخته نشده است ، حتي اگر يك خانم در سطوح مديريتي يا فني مهندسي د رسطح بالاتري نسبت به آقايان قرار داشته باشد ، بازهم آقايان ارجح ترند. ولي هنگام انتخاب رشته در خانواده و يا در ميان ساير آشنايان و دوستان هيچ مشكلي نداشتم اطرافيان چنين ديد منفي نداشتند براي انتخاب رشته آزادي كامل داشتم. در مورد آينده شغلي رشته خود تان تاكنون انديشيده ايد ؟ دوست داريد بعد از اتمام تحصيلات در چه قسمتي از جامعه مهندسي فعاليت نماييد؟ هنوز ديد كاملي از آينده شغلي خودم ندارم و به درستي نمي دانم . ولي فكر مي كنم وضعيت شغلي هر فرد در درجه اول به خودش و بعد به خيلي مسايل ديگر وابسته است ولي در كل نااميد نيستم و ديد بدي هم ندارم. درصدهايي كه در كارنامه تان داشتيد اكنون به خاطر داريد؟در زمان كنكور فكر مي كرديد چنين درصدهايي داشته باشيد؟ بله . من در بهترين شرايط امتحان دادم . سرعت درس خواندن و تست زدنم هم زياد بود. من حدودا 45 دقيقه وقت اضافه آوردم و در آن مدت خيلي از تستها را كامل كردم و مي دانستم كه درصدهاي خوبي بايد داشته باشم. دروس عملمي را به اين ترتيب زدم : ادبيات 100% - معارف 100% -رياضي87% - فيزيك 100%