نام: رضا
آدرس الکترونيکي: yfyu@jhgj.jhf
موضوع: انتخاب رشته کارشناسی ارشد
توضيح: من دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد علوم کامپیوترتم. در مقطع کارشناسی با توجه به علاقه ای که به کامپیوتر و الکترونیک داشتم، تمام شهرهایی که دانشگاه آنها این رشته ها را ارائه می کرد یافتم و به ترتیب موقعیت دانشگاه ها و شهر ها همه آنها را انتخاب کردم.