نام: آقاي محسن معزي_نفر دهم گروه آزمايش علوم رياضي
آدرس الکترونيکي:
موضوع: رشته برق
توضيح: آقاي معزي هدف شما از شركت در كنكور و اين همه تلاش براي قبولي وكسب يك رتبه خوب در آن چه بود؟ هدفم اين بود كه بتوانم رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف قبول شوم. چرا رشته مهندسي برق و چرا يك دانشگاه خاص . مگر در ساير دانشگاه ها اين رشته تدريس نمي شود؟ چونكه اولا به رشته مهندسي برق علاقه داشتم و تصميم گرفته بودم كه اين رشته را تجربه كنم . در ساير دانشگاه هاي كشور نيز رشته مهندسي برق تدريس مي شود . اما من علاقه داشتم در دانشگاه صنعتي شريف تحصيل كنم ،چون زياد شنيده بودم كه دانشگاه خوبي است اما ساير دانشگاه ها هم خوب هستند ولي خب اين دانشگاه مد نظر من بود. چطور با رتشه مهندسي برق آشنايي پيدا كرديد؟ من يك خواهر بزرگتر از خودم دارم كه از رشته مهندسي برق فارغ التحصيل شده است و من از طريق ايشان و همچنين ساير دوستان و استاتيد توانستم آشنايي بيشتري با اين رشته پيدا كنم. مثلا اگر خواهر شما از رشته مهندسي مكانيك فارغ التحصيل مي شدند ، آنوقت شما به آن رشته علاقه مند مي شديد؟ خير ، اينطور نيست كه من به واسطه خواهرم اين رشته را انتخاب كرده باشم . اما از طريق خواهرم توانستم بيشتر با اين رشته آشنا شوم. چرا مهندسي برق ؟وقتي تصميم گرفتيد يك رشته مهندسي انتخاب كنيد، روي ساير رشته هاي مهندسي هم تحقيق كرديد؟ من شناخت زيادي روي رشته مهندسي برق نداشتم . به پيشنهاد اطرافيان و دوستاني كه در اين رشته تحصيل كرده بودند آنرا انتخاب كردم. اما در كل بعد از حذف فيزيك به 3 رشته فكر كردم ، رشته مهندسي مكانيك ، مهندسي برق و مهندسي عمران . بجز اين 3 رشته به هيچ رشته ديگري فكر نكردم . به هر حال رشته مهندسي برق را حتما طبق يكسري اولويتهايي برگزيده ايد . آن اولويتها چه بود؟ خب ، رشته مهندسي برق اولا سطح تئوريهايش بالا است و بعد تئوري هاي فيزيكش قوي است . همچنين بعد عملي آن هم بالاست و از هر نظر مناسب است. در برگ انتخاب رشته چند تا از اولويتها را پركرديد؟ من 3 تا رشته زدم و 6 تا از اولويتها را پركردم . اول رشته بيوتكنولوژي را كه نيمه متمركز بود زدم و بعد رشته مهندسي برق دانشگاه شريف و بعد رشته مهندسي مكانيك را زدم. در صد هاي نهايي كه در كارنامه داشتيد چه بود؟ ادبيات 100%-عربي 6/94%-معارف 100% -زبان 94% ، رياضي 100% - فيزيك 100% ، شيمي 96%