نام: خانم نسرين رحيميان_نفر هفتم گروه علوم تجربي
آدرس الکترونيکي:
موضوع: پزشكي
توضيح: قبلا اشاره كرديد كه به رشته پزشكي علاقه داشته ايد و قبل از انتخاب ، در باره اين رشته تحقيق كرديد . در مورد اين رشته چقدر شناخت داشتيد؟ بله من از ابتدا به رشته پزشكي علاقه داشتم ، رشته پزشكي رشته شناخته شده اي است و معمولا اكثر دانش آموزان در باره آن اطلاعاتي دارند . من اين رشته را دوست داشتم و ا زآن خوشم مي آمد. نگفتيد چقدر از اين رشته مي دانستيد ؟ از چه چيز رشته پزشكي خوشتان مي آمد؟ اطلاعاتم كلي بود از چند تا از دانشجويان پزشكي هم سوال كردم . تا جايي كه توانستم از پزشكان و دانشجويان پزشكي پرسيدم . من وقتي مي بينم كه يك پزشك چطور مي تواند درد مردم را تسكين دهد يا مي بينم كه چطور مي تواند يك خانواده يا يك مادر را به او ج خوشحالي برساند همين برايم زيباست. از دانشجويان پزشكي در باره اين رشته چه شنيديد؟ آنها بيشتر از مشكلات اين رشته مي گفتند .اين طور نبود كه از خوبي ها و زيبايي هايش بگويند ، اما در نهايت چيزي كه از آنها مي شنيدم اين بود كه مي گفتند اگر 100 بار ديگر هم به ابتدا بازگرديم باز هم اين رشته را انتخاب خواهيم كرد. پيرامون ساير رشته ها هم تحقيق كرديد يا اينكه تنها به رشته هاي معروف همچون پزشكي اكتفا كرديد؟ من به خاطر انتخاب رشته پزشكي از رياضي به تجربي تغيير رشته دادم و تصميم نداشتم رشته ديگري انتخاب كنم .اما در كل ، اطلاعات دانش آموزان پيرامون انواع رشته ها بسيار كم است. شايد يكي از دلايلي كه اكثر داوطلبان كنكور سراغ رشته هاي معروف مي روند اين باشد كه داوطلبان كنكور اطلاعات زيادي ندارند و يا اينكه نمي دانند در زماني كوتاه چطور بايد از رشته ها اطلاع يابند يا اينكه چطور تحقيق كنند.به نظر من بايد يك سري نشريات تخصصي وجود داشته باشد تا بتواند اين اطلاعات را در زمان كوتاه و به صورت كامل در اختيار داوطلبن كنكور قرار دهد . در اين صورت با وجود شناخت بيشتر رشته ها داوطلبان فقط به سراغ رشته اي معروف نمي روند. شما گفتيد كه هفته نامه پيك سنجش را هر هفته مطالعه مي كرديد .در اين صورت حتما صفحات مربوط به معرفي رشته ها را هم ديده بوديد؟ بله ، اتفاقا من صفحات معرفي رشته ها را هم مي ديدم ، اما حتما شما هم قبول داريد كه اين دو صفحه گر چه خوب است و كار جديدي است اما خيلي كم و محدود است. فكر نمي كنيد تحقيق در ارتباط با رشته يا رشته هاي مورد علاقه و يافتن علائق و سلايق و استعداد ها به عهده خود افراد است . فكر نمي كنيد اين خود داوطلبان هستند كه بايد در ارتباط با اين موضوع تلاش كنند؟ چرا ولي يك دانش آموز دبيرستاني نمي داند دقيقا بايد چه كند و بيشتر اوقات شايد نداند كه چه اطلاعاتي را از كجا بايد كسب كند. اين مسئولان هستند كه بايد در اين زمينه به داوطلبان كمك كنند يا اين دبيرستان است كه بايد چنين شناختي را به دانش آموزان منتقل كند.