نام: آقاي احسان شفيعي پور_رتبه سوم گروه آزمايشي علوم رياضي و فني
آدرس الکترونيکي:
موضوع: رشته برق
توضيح: در ابتداي گفتگو اشاره كرديد كه دوست داشتيد رتبه اي زير50 حاصل كنيد تا هر رشته اي كه تمايل داشتيد برگزينيد . چه رشته اي را بيشتر در نظر داشتيد؟ در ابتدا هدفم دكتراي پيوسته فيزيك بود اما بعد به دلايلي صرفنظر كردم . چرا؟ به اين دليل كه دانشگاه صنعتي شريف ديگر در رشته دكتراي پيوسته فيزيك ، دانشجو نمي گرفت. در صورت علاقه به اين رشته مي توانستيد د رساير دانشگاهها هم اين هدف و خواسته تان را دنبال كنيد . اينطور نيست؟ چرا مي شد ، اما مي خواستم در آن دانشگاه تحصيل كنم. در اينصورت مي توانستيد در همان دانشگاه مورد علاقه تان دوره كارشناسي فيزيك را انتخاب كنيد و بعد تا دوره دكترا ادامه تحصيل دهيد؟ بله مي شد . اما تعداد سالهاي تحصيلي ام زياد مي شد. چون دوره دكتراي پيوسته فيزيك 6 سال است اما اگر مي خواستم به صورت ناپيوسته از 6 سال بيشتر مي شد و من دوست نداشتم تعداد سالهاي تحصيلي ام اين قدر زياد بشود . به همين خاطر بود كه تصميم گرفتم رشته برق را برگزينم. در هر حال حتي اگر ايشان رشته ديگري را هم خوانده بودند بازهم نظر من در مورد رشته مهندسي برق فرق نمي كرد و در نهايت اين رشته را انتخاب مي كردم. غيراز رشته مهندسي به چه رشته هاي ديگري علاقه داشتيد؟ من به رشته كامپيوتر هم علاقه داشتم اما با خودم فكر كردم در كنار رشته مهندسي برق مي توانم رشته كامپيوتر را هم ادامه دهم. در فرم انتخاب رشته در مجمو ع چند تا رشته انتخاب كرديد و آن رشته ها چه بودند؟ من كلا 4 تا رشته انتخاب كردم اول رشته مهندسي برق ، دوم رشته مهندسي كامپيوتر ، سوم رشته مهندسي مكانيك سيالات و بعد هم مكانيك جامدات. اگر فرض كنيم رتبه خوبي را امسال كسب نمي كرديد و در نهايت موفق نمي شديد رشته مهندسي برق را برگزينيد چه مي كرديد؟ خب ، فكر كنم هيچ رشته ديگري انتخاب نمي كردم و سعي مي كردم بازهم سال آينده شركت كنم. درصدهايي كه در كارنامه داشتيد به خاطر داريد؟ بله . رياضي 100% - فيزيك 100% - شيمي 92% - ادبيات 100% - عربي 89% - معارف 89% -معارف اسلامي 94% - زبان 100%