نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: سال 74 بعد از ناکامی....
توضيح: سال 74 بعد از ناکامی در سال اول شرکت در کنکور به سربازی رفتم تجربه ای تلخ و شیرین و سرنوشت ساز دلیل اصلی و عمده موفقیتم در کنکور سال بعد که مسیر زندگیم را به طور کلی عوض کرد فشار های روحی ناشی از جوی خشک و ستیزه جو مرا وا داشت تا به هر طریق و در هر رشته ای که شده طبع آزمایی کنم رشته هنر با ظرفیت مناسب و شرکت کننده کمتر بیشترین شانس به نظر می رسید که همین طور هم شد و از دو مرحله کنکور و یک مرحله عملی و یک مرحله مصاحبه موفق به ادامه تحصیل در رشته هنرهای تجسمی شدم هنرهای تجسمی در آموزش و پرورش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.