نام:
آدرس الکترونيکي:
موضوع: مشورت با معلمان و مشاورین
توضيح: من ورودی 80 هستم مشورت کردن من با معلمان و مشاورینی که نسبت به رشته مورد علاقه ام اطلاعات داشتند سهم بسزائی در موفقیت من داشت و تا حدی که می دانستم قبول می شوم بیش از 20 رشته را انتخاب نکردم