نام: آقاي ارسلان رحماني فيروز آبادي_رتبه سوم گروه آزمايشي رياضي فيزيك
آدرس الکترونيکي:
موضوع: رشته عمران
توضيح: -اقاي رحماني براي انتخاب رشته اولويتهاي اصلي شما چه بود؟ ببينيد ، براي انتخاب رشته يك سري اولويتهايي هست كه همه آنها مهم هستند ، فقط درصد اين اهميت براي اشخاص متفاوت است . شايد يك نفر فقط از بعد اقتصادي به يك رشته نگاه كند و شايد يك نفر به علاقه اش بيشتر توجه كند و يك نفر شغل مورد علاقه اش را در آن رشته ببيندو…. ولي براي من رشته عمران از هر نظر جذابيت داشت و همه خواسته هايم در حد تعادل در اين رشته موجود بود. -از كي به رشته مهندسي عمران علاقه مند شديد؟ انتخاب اين رشته يك مرحله دو ساله بود سال سوم دبيرستان در ميان دوستان و آشنايان و در دانشگاه شهر خودمان – شيراز –بيشتر كنكاش كردم و سرانجام نتيجه حاصله اين بود كه اين رشته را برگزيدم . -به رشته هاي غير از مهندسي عمران هم انديشيده ايد؟ بله . رشته مهندسي مكانيك و رشته دكتراي پيوسته فيزيك هم رشته هايي بودند كه ذهنم را بسيار مشغول كرده بودند. -اگر بخواهيد همزمان با اين رشته ، رشته ديگري بخوانيد ، به عنوان رشته دوم تان چه انتخاب خواهيد كرد به احتمال قوي رشته فيزيك را انتخاب خواهم كرد. -اگر امسال فرض كنيم كه در كنكور قبول نمي شديد چه مي كرديد؟ خب اگر امسال قبول نمي شدم به قبل باز مي گشتم و مراحل مختلف درسي ام را بازنگري مي كردم به دنبال مشكل و نقاط ضعفم مي گشتم . اگر آنها را مي جستم و مي فهميدم كه مشكل كارم در كجا بوده خب سال بعد با رفع آنها دوباره در كنكور شركت مي كردم. در غيراين صورت ديگر اصلا كنكور نمي دادم . -در حال حاضر يكسال دانشجويي را تقريبا سپري كرده ايد . در ارتباط با دانشگاه و خصوصا رشته مهندسي عمران اكنون ديدتان نسبت به ابتداي ورود چقد رو در چه زمينه اي تغيير يافته است؟ خب از قبل هم من ديد آرماني نسبت به دانشگاه نداشتم. فقط گمان مي كردم از نظر درسي با دبيرستان بايد متفاوت باشد ولي الان مي بينم كه در دانشگاه هم جو رقابت بر سر نمره و معدل است . در مورد رشته مهندسي عمران ، در واقع ابتداي ورود به دانشگاه ديد كلي و مبهمي از آن در ذهن داشتم ولي اكنون بعد از گذشت 2 ترم ديد واقعي تر و عيني تري نسبت به رشته مهندسي عمران كسب كرده ام . -دوست داريد اين رشته را تا چه مرحله اي ادامه دهيد؟ تا هر وقت و تاهر كجا كه امكان درس خواندن برايم مهيا باشد حتما ادامه خواهم داد. درصدهاي نهايي درون كارنامه شما؟ رياضي 92%-فيزيك 97% -شيمي 100% -ادبيات 100% - ديني 100% -عربي 84% -زبان 96%