اداره كل تربيت بدني دانشگاه تهران يكي از ادارات حوزه معاونت دانشجويي دانشگاه تهران است كه برنامه ريزي ، جهت دهي و توسعه ورزش دانشجويان دانشگاه تهران را عهده دار مي باشد.
اين وظيفه هر چند معناي عامي دارد ، اما مي توان به صورت تفصيلي فعاليت هاي اين اداره را چنين برشمرد :
1- فراهم آوردن امكان ورزش دانشجويان در اوقات فراغت
2- امكان شركت در كلاس هاي آموزشي رشته هاي مختلف
3- تشكيل تيم هاي ورزشي رشته هاي مختلف و اعزام به مسابقات
4- تشكيل و تجهيز تيم هاي ورزشي
5- رسيدگي به امور فضاهاي ورزشي در اختيار اداره
6- برنامه ريزي فعاليت هاي ورزشي اداره كل
7- برپايي كلاس هاي مربيگري ، داوري و كارگاه هاي ورزشي در رشته هاي مختلف

انجمن هاي ورزش دانشجويي :
اداره كل تربيت بدني دانشگاه در راستاي مشاركت پذيري دانشجويان در امر برنامه ريزي ، اجرا و تصميم گيري در فعاليت هاي مربوط به خودشان امكان ايجاد انجمن هاي ورزشي را در تمام رشته ها فراهم آورده است. اين انجمن ها زير نظر مسئولين رشته هاي مربوطه فعاليت مي نمايند. از انجمن هاي موجود اداره كل تربيت بدني مي توان به انجمن كوهنوردي (تاسيس 1379) و انجمن تنيس روي ميز (تاسيس 1381) اشاره كرد.


امكانات و فضاهاي ورزشي :
اداره كل تربيت بدني دانشگاه تهران ، فضاها و امكانات ورزشي زير را جهت سرويس دهي به دانشجويان در اختيار دارد :
1- سالن شماره يك اداره كل (واقع در ميدان انقلاب) ، با رشته هاي ورزشي : واليبال ، بسكتبال ، تنيس روي ميز ، تكواندو ، جودو ، كشتي
2- سالن شماره دو اداره كل (واقع در خيابان 16 آذر) ، با رشته هاي ورزشي : وليبال ، بسكتبال ، تنيس روي ميز ، فوتسال ، بدمينتون ، هندبال
3- مركز ورزشي درماني دانشگاه (واقع در خيابان 16 آذر) ، با رشته هاي : بدنسازي ، آمادگي جسماني و امكانات سونا
4- سالن شهيد نوروزي (واقع در مجتمع خوابگاهي كوي دانشگاه – اميرآباد شمالي) ، با رشته هاي ورزشي : واليبال ، بسكتبال ، تنيس روي ميز ، بدمينتون ، فوتسال ، هندبال
5- سالن امام علي (ع) (واقع در مجتمع خوابگاهي كوي دانشگاه – اميرآباد شمالي) ، با رشته هاي ورزشي: كشتي ، جودو ، بدنسازي ، آمادگي جسماني
6- سالن ورزشي فاطميه (واقع در مجتمع خوابگاهي كوي دانشگاه – خوابگاه فاطميه - اميرآباد شمالي) ، با رشته هاي ورزشي : تنيس روي ميز ، كاراته ، تكواندو
8- استخر روباز دانشگاه (واقع در خيابان اميرآباد شمالي) ، با رشته هاي ورزشي : شنا ، واترپلو ، شناي موزون (سنيكرونايز)
9- فضاي ورزشي روباز سالن فاطميه (واقع در مجتمع خوابگاهي كوي دانشگاه – خوابگاه فاطميه - اميرآباد شمالي) ، با رشته هاي ورزشي : بسكتبال ، فوتسال ، هندبال ، واليبال ، فوتبال (گل كوچك)
10- فضاي ورزشي روباز خوابگاه شهيد چمران (واقع در انتهاي خيابان اميرآباد شمالي) ، با رشته هاي ورزشي : بسكتبال ، فوتسال ، هندبال ، واليبال ، فوتبال (گل كوچك)
11- فضاي ورزشي روباز خوابگاه قزل قلعه (واقع در ابتداي بزرگراه كردستان) ، با رشته هاي ورزشي : بسكتبال ، فوتسال ، هندبال ، واليبال ، فوتبال (گل كوچك)
12- فضاي ورزشي روباز زمين خاكي فوتبال (واقع در مجتمع خوابگاهي كوي دانشگاه_ اميرآباد شمالي)، با رشته هاي ورزشي بسكتبال ، فوتسال ، هندبال ، واليبال ، فوتبال (گل كوچك _ در دست اجرا و نصب چمن مصنوعي)
13- فضاي ورزشي روباز ايستگاه تندرستي (واقع در انتهاي خيابان اميرآباد شمالي) با رشته هاي ورزشي عمومي