كوي دانشگاه تهران ، عنوان مجتمع بزرگ و زيبايي است كه تعداد قابل توجهي از دانشجويان و آينده سازان اين مرز و بوم را در خود جاي داده است.
محوطه سبز و خاطره انگيز كوي _ كه به عنوان بزرگترين مجتمع خوابگاهي خاورميانه مطرح مي باشد _ همراه با مجموعه امكانات فرهنگي ، رفاهي و ورزشي كه در اين مجموعه براي دانشجويان تهيه شده است ، خاطرات خوب و به جاي ماندني از دوران سكونت ايشان در كوي را رقم مي زند ، تا جايي كه در بسياري اوقات، سختي ها و كاستي ، تحت الشعاع محيط دلپذير و استثنايي كوي قرار گرفته و رنگ مي بازد.


مجموعه خوابگاه هاي دانشگاه تهران كه با مديريت اداره كل خوابگاه هاي دانشگاه تهران اداره مي شود ، عبارتند از :
1- پرديس مركزي كوي دانشگاه:خيابان كارگر شمالي
2- خوابگاه فاطميه تهران:انتهاي خيابان كارگر شمالي
3- خوابگاه پسرانه شهيد چمران: بالاتر از انرژي اتمي
4- خوابگاه پسرانه 12 فروردين:خيابان 12 فروردين
5- خوابگاه دخترانه 16 آذر:خيابان 16 آذر ، نبش خيابان نصرت
6- خوابگاه دخترانه وصال :خيابان وصال
7- خوابگاه دخترانه قدس:خيابان قدس
8- خوابگاه دخترانه 13 آبان:تقاطع خيابان هاي وصال و طالقاني
9- خوابگاه دخترانه كيانوري (موقوفه جديدالتاسيس):انتهاي خيابان كارگز شمالي
10- خوابگاه متاهلين 16 آذر:خيابان 16 آذر
11- خوابگاه متاهلين فرهنگ :خيابان شانزدهم اميرآباد
12- خوابگاه متاهلين جلال آل احمد:قزل قلعه
13- خوابگاه متاهلين سعادت آباد (جديد التاسيس):24 متري سعادت آباد ، سرو شرقي


امكانات فرهنگي ، ورزشي مجموعه خوابگاه ها :
o سالن شهيد نوروزي
o سينما كوي
o تالار انديشه
o تالار الغدير
o تالار جوان
o مركز فرهنگي هنري كوثر
o مجموعه ورزشي امام علي (ع)
o مركز رايانه كوي و فاطميه و ساير خوابگاه ها (شامل 10 سايت)
o ايستگاه تندرستي (2 ايستگاه جديد التاسيس)
o خانه فرهنگ و هنر كوي (جديد التاسيس) ، شامل سالن ها و كلاس هاي متنوع ، متعدد و مجهز
o مجموعه پارك كاجستان (جديد التاسيس)
o زمين هاي روباز ورزشي
o سالن ورزشي خواهران
o كتابخانه و سالن هاي مطالعه