کد پستي
تلفن
آدرس
نام خوابگاه (شهيد)
رديف
1416861167

6418453
6402937
6483534
3483535
3483536

خ فلسطين – نرسيده به خيابان بزرگمهر – جنب سفارت فلسطين – پلاک 149
احمدي
1
1599681167
8808817
8808818
خ حافظ – خ سميه – خ شهيد پور موسي – بن بست آرژانتين – پلاک 52
انصارالحسيني
2
1591631167
6493783
خ انقلاب – روبروي پارک دانشجو – خ شهيد سعيد – کوچه مرزبان – پلاک 46
برنجيان
3
1591811367
6404660
6406239
6951345
6461889
خ طالقاني – نرسيده به خ حافظ – پلاک 163
بسطامي
4
1415941167
8967032
8976539
8976540
8964715
بلوار کشاور – خ ورنوس – پلاک 12
سحرخيز
5
1416751167
8906888
8905468
8906105
8906158
خ وليعصر – نرسيده به ميدان وليعصر – خ دمشق – پلاک 21
شرقي
6
1599681167
8895020
8895021
8897560
خ حافظ – خ سميه – تقاطع خ شهيد پورموسي – خ شيرين – پلاک 21
صنعتي
7
1713931167
3343464
3342531
3341576
خ 17 شهريور- خ صفاي شرقي – نبش کوچه شهيد اسماعيلي – پلاک 425
عاشوري
8
1899631367
8808128
8808437
8808331
8898626
(باشگاه بدنسازي)
خ سميه- خ شهيد پور موسي – روبروي نظام پزشکي – پلاک 62 و 63
عصاري
9
1599681167
8808819
8898627
خ حافظ – خ سميه – خ شهيد پور موسي – بن بست آرژانتين – پلاک 52
فرزانه
10
1133931167
6737646
6710072
6705142
6738367
خ انقلاب – نرسيده به خ حافظ – چهارراه کالج – پلاک 1032
فيض
11
1599637511
8800879
8921318
8921319
8809583
خ سميه – بعد از خ ويلا – خ شهيد پور موسي – کوچه آرژانتين – پ 1/14
کبگانيان و حناني
12
1978711167
2293006
2288311
2831990
2290833
خ شهيد باهنر – روبروي پمپ بنزين – کوچه جشن – نبش پلاک 1
کشاورز
13
1593911167
8897083
8909678
8903569
8917778
خ کريمخان – خ به آفرين – پ 99
گلشن
14
1591811167
6463591
6407454
6493842
خ حافظ – خ رشت – جنب دبستان شهيد مطهري – پ 125
مرادي
15
1593913543
8891131
8891132
8891133
8891091
8801437
خ کريمخان – نرسيده به ميدان وليعصر – خ به آفرين – پ 67
نجات اللهي
16
1599637511
8809178
8809179
8809295
8809051
خ سميه – بعد از خ ويلا – خ شهيد پورموسي – نرسيده به خ بامشاد – پ 34
همايونپور
17
1416751167
8806276
8903857
8916225
8913981
خ وليعصر – خ دمشق – کوچه شهيد ذاکري – پ 22
ياوري
18