دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1328 هجري شمسي ، با تبديلِ آموزشگاه عالي بهداري به دانشكده پزشكي ، تاسيس شد و با صدور مجوز ايجاد دانشكده ادبيات و علوم انساني در سال 1335 رسما فعاليت خود را آغاز نمود. به تدريج دانشكده هاي الهيات ، علوم پايه ، علوم تربيتي و روانشاسي ، كشاورزي و مهندسي در اين دانشگاه تاسيس شدند. آموزشكده كشاورزي شيروان نيز در سال 1363 به اين مجموعه افزوده شد.
در سال 1366 در پي تصميم هيئت محترم دولت مبني بر تفكيك وزارت فرهنگ و آموزش عالي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دانشگاه مشهد نيز به دو دانشگاه علوم پزشكي و فردوسي مشهد تقسيم شد.
در سال 1367 دانشكده علوم اداري و اقتصادي ، در سال 1370 دانشكده دامپزشكي ، در سال 1373 واحد نيشابور كه اكنون دانشكده هنر ناميده مي شود و دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي ، و در سال 1375 دانشكده علوم رياضي ، به واحد هاي آموزشي دانشگاه فردوسي افزوده شد.
دوره شبانه دانشگاه فردوسي مشهد نيز از سال 1369 با پذيرش دانشجو در رشته هاي زبان و ادبيات فارسي ، زبان و ادبيات عرب ، زبان و ادبيات فرانسه ، جغرافيا ، علوم اجتماعي ، فقه و مباني حقوق اسلامي و علوم قرآني و حديث ، آغاز به كار نمود.
دانشگاه فردوسي مشهد به لحاظ قدمت ، سومين دانشگاه كشور و بزرگترين مركز آموزش عالي در منطقه شمال شرق كشور محسوب مي شود.
اين دانشگاه در حال حاضر با بيش از 16000 دانشجو ، 650 عضو هيئت علمي و 2000 كارمند ، فعاليت علمي ، آموزشي و پژوهشي گسترده اي دارد.
در حال حاضر اين دانشگاه سالانه بيش از 3500 دانشجوي دختر و پسر براي تحصيل در حدود 180 رشته تحصيلي در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري مي پذيرد.