دانشگاه تربیت معلم اولین مرکز آموزش عالی کشور است که در سال 1298 (ه.ش) تاسیس شد و هم اکنون دارای 304 عضو هیات علمی شامل 30 استاد ، 31 دانشیار ، 1220 استادیار ، 1120 مربی و 9 مربی آموزشیار است .
دانشگاه تربیت معلم در 18 رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد و دارای 7 دانشکده است که در مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف علوم پایه ، علوم انسانی ، علوم تربیتی و مهندسی دانشجو می پذیرد.
ساختمان مرکزی دانشگاه در تهران خیابان شهید دکتر مفتح شماره 49 واقع است . مساحت این محل حدود 52 هزار متر مربع است و ساختمان آن بر اساس طرح مهندسی مارکف روسی تبار ساخته شده است .
به دلیل افزایش یافتن رشته های تحصیلی و کمبود فضای آموزشی ، در سالهای اخیر چندین ساختمان دیگر برای انجام کارهای پشتیبانی و خوابگاه دانشجویان ، در اطراف همین محل تدارک دیده شده است