امکانات ورزشی دانشگاه صنعتی اصفهان همانند بسیاری از دانشگاه های دیگر کشور جهت ارتقاء روحیه دانشجویان و ایجاد فضای با نشاط از امکانات مناسبی بهره مند است که عبارتند از :
1. سالن ورزشی والیبال
2. سالن ورزشی بسکتبال
3. سالن ورزشی بدمینتون
4. سالن ورزشی هندبال
5. سالن ورزشی بسکتبال
6. استخر شنای دانشگاه
7. زمین چمن فوتبال