خوشبختانه واحد تربيت بدني دانشگاه از قسمت‌هاي زنده و با برنامه و هدفدار اين دانشگاه بزرگ است، انرژي فراوان و دلسوزي براي رشد و پيشرفت دانشجويان بسيار چشمگير است. داشتن برنامه سالانه براي مسابقات در رشته‌هاي مختلف ورزشي از قبيل فوتسال، واليبال، شنا، بدمينتون، پينگ پنگ، شنا، بسکتبال، کشتي و شطرنج از ويژگي‌هاي مهم سرپرستان اين بخش است.

امکانات ورزشي موجود در اين دانشگاه عبارتست از:

الف: زمين چمن فوتبال

ب: سالن ورزشي چند منظوره (فوتسال) واليبال، بسکتبال، بدمينتون)

ج: اتاق شطرنج

د: سالن پينگ پنگ

ه: سالن کشتي

و: سالن بدنسازي در خوابگاه‌هاي دانشجويي

ز: دو استخر رو باز در دانشکده‌هاي پزشکي و بيمارستان نمازي

ژ: استخر سرپوشيده

چ: باشگاه سوارکاري (در حال احداث)