دانشگاه صنعتی شریف از جمله دانشگاه هائی است که می توان مدعی شد که سنگ بنای آن و اهداف و سیاست های آن از روز نخست درست و صحیح قرار داده شده است . بدون تردید این دانشگاه در بخش دانشگاه های صنعتی کشور قطب دانشگاهی محسوب گردیده و با روابطی که با صنعت و پژوهش و تولید بر قرار کرده است به یکی از دانشگاه های مطرح در بین اهالی صنعت و تولید کشور تبدیل گردیده .
همایش های علمی ، برتری در مسابقات جهانی ، مراکز تحقیقاتی فعال ، اساتید مجرب و فرهیخته و تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی در کنار یکد یگر این دانشگاه را به یک مجموعه فعال پیشرو و هدفمند تبدیل کرده است .