رشته رياضي ابتدا در سال 1348 تحت پوشش دانشكده علوم ايجاد شد ، و از آن زمان به فعاليت آموزشي خود ادامه داد تا اينكه به خاطر نياز جامعه و لزوم گسترش آن در روز 7/2/1374 مقارن با بيست و هفتمين سمينار روساي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي كشور ، گروه رياضي تبديل به دانشكده رياضي شده و رسما فعاليت خود را آغاز كرد.
هم اكنون دانشكده علوم رياضي با سه گروه آموزشيِ زير فعاليت مي كند :

1- گروه آموزشي رياضي محض و دبيري
2- گروه آموزشي رياضي كاربردي
3- گروه آموزشي آمار و رايانه